The project you were looking for has been removed, however you are welcome to contribute to other ones.

This site runs Weblate for translating the software projects listed below. You need to be logged in for translating, otherwise you can only make suggestions.

Activity in last 30 days

Activity in last year

When User Action Translation
2 minutes ago None Merged repository Noosfero/Core
10 minutes ago Володимир Бриняк New translation Bauble/Documentation: installing - Ukrainian
`Пряме посилання на завантаження psycopg2`_
11 minutes ago Володимир Бриняк New translation Bauble/Documentation: installing - Ukrainian
`Пряме посилання на завантаження PyGTK`_
11 minutes ago None Merged repository Linux Containers/LXD
13 minutes ago Ingrid Yrvin Translation changed Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
Endrer PXE-menyen på en LTSP-server
13 minutes ago Ingrid Yrvin Translation changed Debian Edu Documentation/Jessie manual - Norwegian Bokmål
Endrer PXE-menyen på en LTSP-server
14 minutes ago Ingrid Yrvin Translation changed Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
#add the skole projects local repository
d-i apt-setup/local1/repository string http://example.org/debian stable main contrib non-free
d-i apt-setup/local1/comment string Example Software Repository
d-i apt-setup/local1/source boolean true
d-i apt-setup/local1/key string http://example.org/key.asc
14 minutes ago Ingrid Yrvin Translation changed Debian Edu Documentation/Jessie manual - Norwegian Bokmål
#add the skole projects local repository
d-i apt-setup/local1/repository string http://example.org/debian stable main contrib non-free
d-i apt-setup/local1/comment string Example Software Repository
d-i apt-setup/local1/source boolean true
d-i apt-setup/local1/key string http://example.org/key.asc
16 minutes ago Ingrid Yrvin Translation reverted Debian Edu Documentation/Stretch manual - Norwegian Bokmål
PXE-installasjonen vil arve språket, tastaturoppsettet og speile innstillinger fra innstillingene som er brukt når man installerte hovedtjener. Andre spørsmål som stilles under installasjonen; popcon deltagelse, partisjonering og rotot passord. For å unngå disse spørsmålene kan filen <computeroutput>/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat</computeroutput> bli laget med DebConf-verdiene for å utføre de forvalgte svarene. Noen eksempler på DebConf-verdier er tilgjengelig i <computeroutput>/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat</computeroutput>. Endringene dine vil forsvinne hver gang <computeroutput>debian-edu-pxeinstall</computeroutput> brukes til å lage PXE-installasjonsomgivelsen på nytt. For å legge til debconf-verdier på slutten av <computeroutput>/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat</computeroutput> når den gjenskapes med <computeroutput>debian-edu-pxeinstall</computeroutput>, kan du legge inn dine ekstra debconf-verdier i <computeroutput>/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat.local</computeroutput>.
16 minutes ago Ingrid Yrvin Translation reverted Debian Edu Documentation/Jessie manual - Norwegian Bokmål
PXE-installasjonen vil arve språket, tastaturoppsettet og speile innstillinger fra innstillingene som er brukt når man installerte hovedtjener. Andre spørsmål som stilles under installasjonen; popcon deltagelse, partisjonering og rotot passord. For å unngå disse spørsmålene kan filen <computeroutput>/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat</computeroutput> bli laget med DebConf-verdiene for å utføre de forvalgte svarene. Noen eksempler på DebConf-verdier er tilgjengelig i <computeroutput>/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat</computeroutput>. Endringene dine vil forsvinne hver gang <computeroutput>debian-edu-pxeinstall</computeroutput> brukes til å lage PXE-installasjonsomgivelsen på nytt. For å legge til debconf-verdier på slutten av <computeroutput>/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat</computeroutput> når den gjenskapes med <computeroutput>debian-edu-pxeinstall</computeroutput>, kan du legge inn dine ekstra debconf-verdier i <computeroutput>/etc/debian-edu/www/debian-edu-install.dat.local</computeroutput>.
Browse all changes